Сподели тази статия.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Шабленското езеро е било източено заради наводнение в правителствената резиденция „Шабла“, съобщи сайтът "Коректно.бг"

Освен че е източено, езерото е опожарено. За това алармира Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) на сайта си.

Шабленското езеро е защитено, част от Натура 2000, а там има местообитания на редки видове птици от международно значение.

БДЗП уточнява, че източването е станало след разпореждане на РИОСВ – Варна.

Засегнато е и съседното Езерецко езеро.

Ето какво се съобщава в официалното съобщение:

„Драстичен спад с около метър на водното ниво на Шабленско и Езерецко езера установи екип на БДЗП на 9-ти март по време на мониторинг на водолюбивите птици в Натура 2000 зона „Шабленски езерен комплекс“. В резултат на това голяма част от плитчините на влажните зони са пресушени.

Тези места са ключови за пребиваването по време на миграция и гнездене на десетки видове водолюбиви птици, обект на опазване в Защитените местности „Шабленско езеро“ и „Шабленски езерен комплекс“, сред които белоока потапница, малък воден бик, червена чапла и много други. Тези видове вече са загубили гнездовите си местообитания, тъй като гнездят в тръстиковите масиви по ръба на водоема. Припомняме, че Шабленския езерен комплекс и разположеното в съседство Дуранкулашко езеро са включени с Рамсарската конвенция като влажни зони с международно значение.

След разговор с представители на РИОСВ, БДЗП получи устна информация, че изпускането е станало чрез прокопаване на канал в пясъчните дюни с помощта на багер и че за тази дейност има официално разрешение от РИОСВ-Варна, издадено във връзка с писмо на община Шабла по повод наводнени помещения в резиденция „Шабла“. Каналът е широк 15-20 метра. Към момента той канал не е затворен и ландшафтът не е приведен в първоначалното си състояние. Изтичането е преустановено по естествен път, поради изравняване на водните нива на езерата и на морето.

Припомняме, че изпускането на водни маси от езерата противоречи на целта за обявяване на защитената местност и не е предвидено в плана ѝ за управление.

Изпускането на водни маси от Шабленския езерен комплекс в установените мащаби противоречи и на целите и предмета на опазване на защитената зона за птици.

Пресушаването е значително.

Втори негативен фактор е и фактът, че пресушаването е съпроводено и с опожаряване на голяма част от тръстиковите масиви в района на Шабленското езеро. Мащабите на опожаряването за изключително големи – касае се за няколкостотин декара явно преднамерено опожарена влаголюбива растителност. Паленето на масивите с водна и влаголюбива растителност е забранено според заповедта за обявяване на защитената зона. Твърде вероятно е изпускането на водни маси и последващото опожарявяне да са взаимосвързани действия, които на практика водят до унищожаване на значителна част от влажната зона“.

От Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) – Варна, излязоха със съобщение, в което се казва, че „няма изтичане на води от защитената територия“.

От там уточняват, че още през януари е постъпил сигнал от Община Шабла за опасно повишаване нивото на езерните води в защитена местност „Шабленско езеро“, което засегнало сгради и се създава опасност за посетителите им.

„След извършени проверки на място от служители на екоинспекцията и в съответствие с Плана за управление на защитена местност „Шабленско езеро“ е съгласувано аварийно изпускане на езерните води от защитената местност в Черно море“, уточняват от РИОСВ.

Правозащитници алармират обаче, че десетки водолюбиви птици са загубили местообитанията си за гнездене.

Източник: https://korektno.bg